top of page

Filtration

Dragon-Line can work with a variety of filters, including hydrocyclones/sand separators. Choose from semi-automatic brush away and automatic filters. See below for examples.

Hydrocyklonfilter är utformade för att ta bort> 90% sand före filtret, så filtret behöver inte spolas så ofta. Filtret är en 4 ″ Dual Scan-Kleen  120  Mesh -skärm som är utformad för att hantera upp till 500 GPM.  Detta filter har en mätare på inloppet och utloppet för att få en tryckskillnad och kan spolas genom att öppna en 1 ″ ventil och vrida veven för att rengöra filterskärmen från ena sidan i taget.

Amiad provides a selection of low-maintenance Automatic Filters that work well with Dragon-Line, such as the Sigma Pro or the Mini Sigma Pro Series.

Amiad Filter.jpg
AmiadMini-Sigma-4.png
editedbrushawayfilter.JPG

Semi-Automatic Inline Brush Away Filters trap dirt from water as it flows through a perforated or a weave-wire stainless steel filtration element. It provides an excellent method of manually cleaning the filter screen without removing the screen itself. It is often combined with a hydrocyclone sand separator for even better filtration.

bottom of page