top of page

2 Styles of Dual Valves Available

Dragon-Line-system kan kombineras med ett konventionellt bevattningspaket för bevattning för att tillhandahålla groning, kemi och befruktning.

dualvalve2024withsystem.png
bottom of page